Ring til os på tlf.:

Advokater med speciale i tvangsadoption

Michael

Michael Alstrup Kristensen

Advokat

Thomas

Thomas Lorentzen

Advokat

Advokater med speciale i tvangsadoption

Det er forfærdeligt, når et barn bortadopteres uden forældrenes samtykke. Vi har mange års erfaring med sager om tvangsadoption. Lad os få dit barn hjem igen.

Det er et voldsomt indgreb i familien, når der foretages en tvangsadoption af et barn. Vi har specialiseret os i denne type sager, og vi kan hjælpe dig videre uanset, hvor i forløbet du er. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i en tvangsadoption. Du kan ringe til os på telefonnummeret i toppen eller udfylde kontaktformularen til højre på siden, så kontakter vi dig i dag.

  • Gratis advokatbistand
  • Få et møde allerede i dag
  • Vi kæmper for dig og dit barn

Gratis advokathjælp ved tvangsadoption

Det sker heldigvis sjældent i Danmark, men i nogle tilfælde kan et barn bortadopteres uden forældrenes samtykke. Det er et voldsom indgreb i familiedynamikken, som er skridtet efter en tvangsfjernelse. Det er derfor ofte også en langvarig proces, som tærer hårdt på både barnet og forældrene.

Et lille lyspunkt i den forfærdelige situation som en tvangsadoption er, at du kan få gratis advokathjælp. Det betyder, at kommunen skal dække de omkostninger du har, når du modtager juridisk rådgivning.

Samtidig har du frit advokatvalg; du kan altså vælge at gå videre med den advokat som kommunen udpeger til dig, eller du kan vælge din egen uanset, hvor i landet du bor. Det betyder, at du kan vælge den advokat, som du føler dig mest tryg ved, og som du tror, kan hjælpe dig bedst igennem forløbet.

Hos Judan Advokater gør vi alt, vi kan for at hindre en tvangsadoption. Vi har hjulpet mange forældre, der har stået i samme situation som dig, og vi ved hvor hjerteskærende og frustrerende det kan være. Vi har derfor fokus på at guide dig trygt igennem hele forløbet, og vi giver ikke op, hvis vi ikke får medhold. I en sådan situation, kan vi tage sagen hele vejen til Højesteret, hvis du ønsker det.

Line

03

Årsager til tvangsadoption

For at en tvangsadoption kan finde sted, så skal en tvangsfjernelse have fundet sted. Nogle af de mest hyppige årsager til tvangsfjernelser er bekymrende adfærd hos forældrene eller utilstrækkelig omsorg for barnet. Det kan eksempelvis være et stof- eller alkoholmisbrug hos forældrene eller psykisk eller fysisk vold over for barnet. Det er Servicelovens §58 (link), der beskriver, hvilke betingelser der skal være til stede for, at en tvangsfjernelse kan finde sted.

Når tvangsadoption bliver fremlagt som en mulighed, så er det fordi, at retten samtidig betvivler, om forælderen vil være i stand til at tage vare for barnet senere i livet. Som dine advokater er det derfor vores opgave at give de offentlige instanser argumenter for, hvorfor det ikke er tilfældet, så du kan bibeholde forældremyndighederne over dit barn.

Line

02

Betingelser for tvangsadoption

En tvangsadoption kan kun komme på tale, hvis dit barn er blevet tvangsfjernet. En tvangsadoption tager skridtet videre for at sikre, at barnet også har en familie efter, at det fylder 18 år. Det er derfor et voldsom ingreb i familielivet, som kun sker, hvis retten er sikker på, at det er den absolut bedste løsning for barnet.

Hos Judan Advokater går vi højt op i dit og barnets velvære, og vi gør derfor alt for at fremlægge din side af sagen, og gøre retten opmærksom på de punkter, der taler imod en tvangsadoption.

For at en tvangsadoption kan finde sted, så skal én af følgende betingelser være opfyldt:

Barnet er blevet tvangsfjernet og retten vurderer med stor sandsynlighed, at forælderen ikke nu eller senere i livet vil være i stand til at tage vare på barnet.

Barnet har opbygget et så stærkt bånd til den plejefamilie, som det er tvangsanbragt hos, at det vil være skadeligt for barnet at bryde båndet. Er det tilfældet, så kan tvangsadoptionen kun ske til plejefamilien.

Som dine advokater er vi med dig hele vejen igennem forløbet og sørger for at belyse de argumenter, der taler for, at du i fremtiden vil være i stand til at vare på dit barn.

Line

04

Forløb for tvangsadoption

Det kan være en fuldstændig uoverskuelig opgave at holde overblik over forløbet, reglerne på området og dine rettigheder, når du i forvejen er ramt der, hvor det gør mest ondt. Derfor går vi ind og tager styringen over forløbet, så du i stedet kan bruge din energi på dig selv og din familie.

Der er ikke to tvangsadoptioner, der er helt ens. Typisk vil en sag om tvangsadoption starte med en indstilling fra kommunen til kommunens Børne- og Ungeudvalg. Herefter skal Børne- og Ungeudvalget tage stilling til, om betingelserne for tvangsadoption er mødt. Vurderer udvalget, at betingelserne er mødt, så sendes sagen videre til Ankestyrelsen, som i sidste ende skal træffe den endelige afgørelse.

Processen er meget omstændig, og det kan derfor ikke anbefales selv at gå i krig. I stedet anbefaler vi på kraftigste vis, at du benytter dig af muligheden for gratis advokathjælp (link), som du blandt andet kan få gennem os. Vi går ind i sagen uanset, hvor i forløbet du er.

Line

Gode råd til dig som forældre

Slå koldt vand i blodet

Hos Judan Advokater har vi hjulpet mange forældre med tvangsadoptioner, og derfor ved vi også, hvor frustrerende og forfærdelig en situation det er, når ens barn fratages uden samtykke. Det er dog vigtigt, at disse frustrationer holdes ude af møderne med offentlige instanser, da vredesudbrud ikke vil gavne din sag om tvangsadoption. Vi guider dig derfor i, hvordan du bedst forholder dig og slår koldt vand i blodet, når følelserne er ved at tage overhånd.

Benyt din ret til selv at vælge din advokat

Det kan være nemt at sige ja tak til den advokat, du får tildelt af kommunen, når du i forvejen er fuldstændig overvældet af den hjerteskærende situation som din familie befinder sig i. Alligevel anbefaler vi, at du bruger tid på at finde en advokat, som du føler dig tryg ved og som har dine behov for øje. Det er altafgørende i en proces som handler om din families velvære.